ΔΩΡΕΕΣ

Σε λίγο καιρό στο πλαίσιο αυτό θα αναρτηθεί το πλήρες σχέδιο για την δημιουργία δωρεάς με  συγκεκριμένο σκοπό, που φυσικά θα ακολουθείται από βίντεο επικοινωνίας αλλά και  συνδέσμους  πάντοτε σχετικούς με την εκάστοτε δωρεά.

Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας χειρονομία.